SZPITAL HCP

TRICO INVESTMENTS

Poznań 2010-2014 r.

Wykonane prace

- prace projektowo-wykonawcze instalacji WOD-KAN
- instalacja centralnego ogrzewania
- klimatyzacja
- instalacja wentylacji
- instalacja A.K.P i A.
- instalacja przyłączy sanitarnych

TARASY WARTY

TRICO INVESTMENTS

Poznań 2009 r.

Wykonane prace

- instalacja wodociągowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- instalacja hydrantowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji mechanicznej części mieszkalnej i garażowej
- instalacja tryskaczowa części garażowej wraz z pompownią pożarową
- instalacja odwodnienia hali garażowej

NICKEL TECHNOLOGY PARK

PTB NICKEL SP. Z O.O.

Złotniki 2007 r.

Wykonane prace

- instalacja wod-kan
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja nagrzewnic gazowych
- instalacja hydrantowa wewnętrzna
- instalacja gazowych kotłów wiszących
- instalacja kotłowni gazowej LUMO 300 kW
- instalacja odwodnienia dachu Wagin
- izolacje techniczne

JAKON INWEST

JAKON SP. J.

Szczecin 2007 r.

Wykonane prace

- instalacja kotłowni gazowej wodnej Viessmann
- instalacja hydrantowa wewnętrzna
- instalacja wod-kan, c.o.
- instalacja wentylacji i klimatyzacji
- instalacja wentylacji grawitacyjnej hali
- instalacja gazowa z nagrzewnicami WinterWarm
- izolacje techniczne

REMARK KAYSER II

JAKON SP. J.

Batorowo 2007r.

Wykonane prace

- instalacja gazowa z promiennikami gazowymi
- instalacja hydrantowa wewnętrzna
- instalacja odwodnienia dachu Gebert
- izolacje techniczne

BAXTERS POLSKA

PTB NICKEL SP. Z O.O.

Wosztyn 2006 r.

Wykonane prace

- instalacja technologii kotłowni parowej Loos
- instalacja wody zasilającej
- instalacja pary technologicznej i pomocniczej
- instalacja węzłów redukcyjnych pary
- instalacja kondensatu
- instalacja sprężonego powietrza
- instalacja AKPiA
- instalacja wod-kan, c.o., gaz
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja nagrzewnic gazowych
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

REMARK KAYSER II

Batorowo 2007 r.

Wykonane prace

- instalacja kotłowni gazowej wodnej Brotje
- instalacja wod-kan, c.o., gaz
- instalacja wody i kanalizacji wewnętrznej
- instalacja hydrantowa wewnętrzna
- instalacja odwodnienia dachu Gebert
- instalacja sprężonego powietrza
- instalacja ciepła technologicznego z nagrzewnicami Gea
- izolacje techniczne

ENEA

JAKON SP. J.

Poznań 2006 r.

Wykonane prace

- instalacja węzła cieplnego
- instalacja wody i kanalizacji wewnętrznej
- instalacja p. poż. wewnętrzna
- instalacja odwodnienia dachu

KRAFT FOOD

PTB NICKEL SP. Z O.O.

Tarnowo Podgórne 2005 r.

Wykonane prace

- instalacja technologiczna wody lodowej w systemie rur preizolowanych Dn 200
- dwa zbiorniki 10m3 ze stali kwasoodpornej wraz z przepompownią
- instalacja hydrantowa
- instalacja wod-kan

OS. POZIOMKOWE

PTB NICKEL SP. Z O.O.

Suchy Las 2005 r.

Wykonane prace

- kotłownia gazowa wodna = 400 kW
- instalacja gazu
- instalacja c.o.
- instalacja wod.- kan.
- instalacja AKPiA

FOTO FALTER

JAKON SP. J.

Pniewy 2005 r.

Wykonane prace

- instalacja gazowa wodna = 450 kW
- instalacje gazu, wod.-kan., c.o.
- instalacja ciepła technologicznego A.G.W
- technologia wytwornicy chłodu Qch = 60 kW
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Nw. = 10.000 m3/h
- instalacja AKPiA

CCL LABEL

JAKON SP. J.

Kiekrz 2005 r.

Wykonane prace

- instalacja gazowa wodna = 450 kW
- instalacje gazu, wod.-kan., c.o.
- instalacja ciepła technologicznego A.G.W
- technologia wytwornicy chłodu Qch = 205 kW
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Nw. = 32.000 m3/h
- instalacja AKPiA

FARMUTIL 2

FARMUTIL HS

Śmiłowo 2005 r.

Wykonane prace

- instalacje do urządzeń firmy TREMESA
- instalacja technologii kotłowni parowej = 20 t/h
- instalacja wody zasilającej kocioł
- instalacja pary technologicznej i pomocniczej
- instalacja węzłów redukcyjnych pary
- instalacja kondensatu
- instalacja oparów VAPUR
- instalacja AIR LINE
- instalacja tłuszczu
- instalacja sprężonego powietrza
- węzeł i instalacja ciepłej wody technologicznej

NORDENIA

PTB NICKEL SP. Z O.O.

Dopiewo 2004 r.

Wykonane prace

- instalacja wentylacji mechanicznej z systemem wentylacji awaryjnej
- system detekcji gazu (opary octanu metylu)
- instalacja hydrantowa
- instalacja ciepła technologicznego A G-W

HALA MAGAZYNOWA ONIX

PTB NICKEL SP. Z O.O.

Zakrzewo 2004 r.

Wykonane prace

- instalacje wentylacji mechanicznej Nw = 3.300 m3/h
- instalacja chłodu, agregat chłodniczy Q = 30 kW
- instalacja hydrantowa
- instalacja nagrzewnic gazowych = 100 kW
- instalacja AKPiA

PASO-DOBLE

JAKON SP. J.

Sierosław 2004 r.

Wykonane prace

- instalacja gazowa wodna = 170 kW
- instalacja gazu, wod.- kan., c.o.
- instalacja ciepła technologicznego A.G.W
- technologia wytwornicy chłodu ch = 48 kW
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Nw. = 6.700 m3/h
- instalacja AKPiA

KUHN

PTB NICKEL SP. Z O.O.

Jelonek k. Poznania 2004 r.

Wykonane prace

- kotłownia gazowa 100 kW
- instalacja wewn. gazu
- instalacja c.o.
- instalacja ciepła techn. części magazynowej
- instalacja wod.- kan.
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja klimatyzacji powierzchni biurowej
- technologia wytwornicy wody lodowej
- instalacja AKPiA

UL. KOSZALIŃSKA

PTB NICKEL SP. Z O.O.

Poznań 2002-2003 r.

Wykonane prace

- kotłownie obiektowe
- instalacja c.o.
- instalacja wod.- kan.
- instalacja spalinowa

UL. NAD SEGANKĄ

PTB NICKEL SP. Z O.O.

Poznań 2002 r.

Wykonane prace

- węzeł cieplny 400kW
- instalacja c.o.
- instalacja wod. - kan.
- instalacja wentylacji mechanicznej powierzchni biurowej i garażowej
- instalacja klimatyzacji powierzchni biurowej
- technologia wytwornicy wody lodowej
- instalacja AKPiA

BUDYNEK INSPEKTORATU

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Poznań 2001 r.

Wykonane prace

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w pięciokondygnacyjnym biurowcu Inspektoratu łącznie z wymianą 59 grzejników.

KOMPANIA PIWOWARSKA

KOMPANIA PIWOWARSKA

Poznań 2001 r.

Wykonane prace

Rurociąg wody lodowej Dn 200 o długości 450 m wraz z węzłem pompowym (sieć została wykonana w technologii rur stalowych kwasoodpornych izolowanych termicznie).

Każde zlecenie jest dla nas nowym wyzwaniem, do którego podchodzimy indywidualnie i z pasją, a wspólny sukces jest naszym priorytetem.

Dzięki fachowej kadrze, doświadczeniu oraz współpracy z biurami projektowymi jesteśmy docenieni przez klientów za najwyższą jakość usług i z roku na rok chcemy osiągać coraz więcej.